Logistika WWA
(Logistika WWA)

Stručná osnova predmetu:

  1. Obsah a predmet logistiky. Analýza základných pojmov.
  2. Logistický systém. Základné logistické procesy
  3. Infraštruktúra logistických procesov
  4. Zdroje logistického systému
  5. Náklady logistickej činnosti
  6. Logistický systém v obchodných a priemyselných podnikoch, výrobná a obchodná logistika
  7. Transport a špedícia v logistike
  8. Logistické služby
  9. Informačné systémy v riadení logistiky a informačná logistika
  10. Hlavné smery rozvoja logistiky