NARP/12 - Národohospodárska politika
(Národohospodárska politika)

Na získanie zápočtu z predmetu je potrebné napísať 1 test z teoretickej časti a odovzdať seminárnu prácu. Termíny na test a odovzdanie budú uvedené po vzájomnej dohode.