Financie a mena
(Financie a mena)

Stručný prehľad problematiky:

- Finančný systém

- Peniaze a menová politika

- Finančné dokumenty

- Úrokové sadzby

- Finančné trhy

- Finančné inštitúcie