Operácie v zahraničnom obchode
(Operácie v zahraničnom obchode)

Cieľom predmetu je oboznámenie sa s podmienkami a jednotlivým druhmi operácií v zahraničnom obchode. Predmet sa zameriava najmä na osobitné druhy zahranično-obchodných operácií, obchodovanie v rámci Európskej únie, clá a prekážky zahraničného obchodu so štátmi mimo EÚ.